Anna Chraniuk

Anna Chraniuk – tłumacz przysięgły języka ukraińskiego w Poznaniu (Lista Ministra Sprawiedliwości TP/2302/05), emerytowany wykładowca UAM tego języka, członek założyciel Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina w Poznaniu.

Igor Chraniuk

Igor Chraniuk – przedsiębiorca, dusza artysty, członek założyciel Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina w Poznaniu.

Kostiantyn Mazur

Kostiantyn Mazur – pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz ludzie dobrego serca ……..