Zamieszczamy rozliczenie środków zebranych na przyjazd Julii Huliuk z Sofijką, Maksymem i Dmytrem.
Otrzymaliśmy na konto :

kwota inicjały miejscowość
823,24 pozostałość z ostatniej zbiórki (sierpień 2015)
1500,00 Piotr Graush Poznań
650,00 K.Ch. Poznań
440,00 O.P.W. Gniezno
400,00 Ars Vision Poznań
300,00 K.M. Poznań/Humań
200,00 H.B. Poznań
200,00 P.L. Konin
150,00 O.R. Poznań/Lwów
100,00 N.T. Łuck
100,00 A.B. Konin
100,00 A.G. Zaporoże
100,00 O.H. Lwów
100,00 U.S. Pruszków
70,00 O.L.-K. Poznań/Mariupol
70,00 L.K. Tarnopol
60,00 B.S. Lwów
50,00 M.P. Kijów
50,00 N.Z. Żytomierz
50,00 I.F. Równe
50,00 M.S. Charków
50,00 A.S Poznań
30,00 R.Y. Tarnopol
       564 3,24          RAZEM
50,00 EUR P.W. Berlin

Wydaliśmy: 5481,92 PLN
ZOSTAŁO
+161,32 PLN + 50 EUR (tych fizycznie nie mamy jeszcze, ale są obiecane)
Wszystkie wydatki zawarte w kwocie 5481,92 mają swoje pokrycie w rachunkach, paragonach lub fakturach.
Są dostępne na życzenie u Anny Chraniuk.
Wydatki nieudokumentowane nie zostały wliczone, są wkładem prywatnym organizatorów.
Dziękujemy ofiarodawcom.
Mamy już wpłatę 100,00 od A.G. (Zaporoże) a konto przyjazdu następnych dzieci. Dziękujemy.